Reservdelar i original och kontinuerlig utbildning av personalen garanterar dig en sakkunnig, pålitlig och högklassig betjäning samt en välfungerande bil. Till vårt förfogande har vi branschens modernaste teknik och utrustning.


Märkesservice
Vi har specialiserat oss på service, reparationer och styrenhetsprogrammering av BMW, Honda, Nissan och Subaru samt garantiservice av ovannämnda märken.

Reservdelar
Genom att använda originaldelar säkerställer du att din bil fungerar tryggt. Originaldelarna har 2 års garanti (Honda 1 år) utan kilometerbegränsning. Vi erbjuder dessutom samma garantitid för det utförda arbetet.

Vår serviceverkstad erbjuder:
  • Årsservice
  • Säsongsservice
  • Garantiservice
  • Motor-, kraftöverförings- och bromsreparationer
  • Elarbeten
  • Luftkonditioneringsservice
  • Däckarbeten

KH Car Service
I samma utrymmen och under samma ägarskap som Kust Car Ab verkar även KH Car Service. KH Car Service har speciali­serat sig på Mitsubishi reservdelar och service, som företaget har utfört sedan 1982.

Ladda ner vår kompletta Mitsubishi-reservdelslista.
 
 
Kust Car Ab
Bulderbackavägen 5
68600 Jakobstad

Tomas Grandén: 044-723 4731
Arbetsmottagning och reservdelar

Henrik Häyrynen: 044-724 8557
Arbetsmottagning och reservdelar

Öppethållningstider
Mån–Fre kl. 7.30–16.30

 


  © Kust Car Ab 2019